VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Bečička Jiří
Mendelovo vědecké centrum v Brně

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský
fakulta: FA VUT BRNO
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Zadáním diplomové práce bylo vyřešit území v městské části Staré Brno v blízkosti centra města Brna. Jedná se o historický prostor celoměstského významu, degradovaný na periférní nedořešené území.
Město Brno vypsalo urbanistickou soutěž na zkvalitnění tohoto území a na výsledku soutěže byl zpracován Územní plán Starého Brna, který v širších souvislostech přejímám.
Jde o návrh Vědeckého centra, jež je neformální vzdělávací institucí, která má za úkol zvyšovat vzdělání veřejnosti nenucenou formou. Rozsáhlý sortiment expozic různých disciplín je základní inkubátor vědeckých vědomostí. Důraz je kladen na ruce: raději učení průzkumem, než-li formálním textem.
Skicováním myšlenek a různých vazeb započala má práce navrhovaní. Hlavním konceptem je vztah mezi spermií a vajíčkem. Z těchto důvodu je Pavilon „Spermie“ samostatně vyčleněn z komplexu celého Vědeckého centra, ale zároveň je jeho nedílnou součástí. Orientace tohoto pavilonu směřuje na střed pomyslného Vajíčka, čímž je atrium Vědeckého centra.
Přes svou složitost se dynamická forma jeví z venku úsporně. Postrádá obvyklé architektonické prvky, jakými jsou zeď, střecha či sloup. Plášť budovy je prostý všech pravoúhlých rastrů a detailů prozrazujících měřítko. Funkci interiéru nelze z exteriéru přečíst. Takto volně stojící struktura odporuje jakémukoli architektonickému zařazení, a je proto spíše objektem než budovou.
Komplex budov Vědeckého centra je koncipován pomocí dynamickými trajektorií, které mají podporovat směr diváka do středu souboru budov z veškerého blízkého okolí. Takto vzniklá forma podporuje koncept vajíčka jako středobodu, kde se shromažďují všechny aktivity a odsud opět vycházejí. Dynamické ohnisko Vědeckého centra je otevřený prostor „dvůr“, vizuálně čitelný v navrženém uspořádání a vyjadřuje se jako bod souběhu a kulminace různých zbíhajících se proudů. Tento ústřední prostor má zlepšovat komunikaci návštěvníků, kteří se zde pohybují.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie