VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Pavlína Macháčková
Polyfunkční dům U meteoru Praha 8 Libeň
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Novostavba polyfunkčního domu v blízkosti centra – úřadu Městské části Prahy 8. Dům, který má přinést nové, chybějící funkce, navázat na stávající provoz úřadu a okolních budov a hlavně přinést novou veřejnou platformu pro setkávání lidí. Pozemek pro stavbu domu se nachází v blízkosti stávajícího úřadu, v místě areálu sportovního klubu Meteor.

Libeň potřebuje nový impuls ,je dnes nesourodým torzem původního židovského ghetta (z toho nezůstalo skoro nic) velkorysé romantické zástavby z 19. století, dělnických kolonií z konce 19. a počátku 20. století, a torza prvorepublikových velkoměstských bloků. Tato zástavba prořídla nejen díky socialistickému plánování, jisté ekonomické neatrakltivitě po revoluci, ale i díky povodni v roce 2002. To jsou místa, podél Zenklovy, Voctářovy, Koželužské, Palmovky, Libeňského mostu, která dnes nepochybně poskytují velký potenciál pro nové stavby především s komerční ale i nekomerční funkcí.

Ideou projektu bylo vytvořit místo setkání, platformu ,která by obohatila dnes nefunkčního náměstí.
Členění stavby na „sokl“ s komerční funkcí a podzemními garážemi , „noha“ s atraktivními funkcemi pro parter domu a dům – „kláda“ letící nad soklem. Sokl je proděravělý jednak vstupy do obchodních pasáží jednak přímými vstupy do obchodů a sálu. Na osu vstupu do městského úřadu je situovaná obchodní pasáž. Ta tvoří páteř celého soklu navenek artikulovaná portálem, je celá zastropená, osvětlená podélnými světlíky. Také by mohla být zářezem do „pahorku“ částečně otevřeným k nebi. Meteoru, kde je vykonzolovaná z objemu soklu jako podesta schodiště spojující s úrovní terénu. Ze soklu vyrůstají jednotlivé drobné hmoty vstupů a únikových schodišť.

Dvě patra podzemních garáží,na které navayjí dvě patra s převážně komerčními funkcemi.
Středem dispozice probíhá páteřní dvojpodlažní pasáž, skrz naskrz celým objektem. Z ní jsou z obou stran přístupné komerční prostory. Na konci druhého podlaží pasáže jsou i vstupy do mediatéky a úřadu M.Č. Prahy 8. Přímo do pasáže vyúsťuje část vertikálních komunikací z garáží. Zásobování některých obchodů je přímo ze suterénu, kde má zázemí - supermarket, některé musí být zásobovány přímo z pasáže přes výtahy ze suterénu nebo přímo z pasáže. Tady záleží na režimu fungování obchodů, aby nedošlo ke křížení s provozem veřejnosti v pasáži.

V jihozápadní části soklu je umístěna veřejná hala, ta je otevřena , narozdíl od komerčních prostor, nejen do pasáže, ale i směrem ven do parteru. Do poměrně tenkého těla klády jsou v přízemí kolem komunikačních jader situována kavárna a recepce hostelu. Jsou až na samé hraně soklu a můžou těžit z platformy – zelené střechy.
Hostel využívá konstrukčního členění na pětitrakt . Jednotlivé pokoje jsou při obou fasádách, tedy těží z východo-západní orientace domu. Mediatéka je přístupná samostatnou vertikální komunikací, stejně jako kanceláře úřadu M.Č. Prahy 8. Jejich dispoziční řešení odpovídá možnostem 16 metrového traktu budovy, zvláště pro kancelářské uspořádání s veřejnou chodbou – čekárnou .| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie