VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Irena Machanderová
Centrum tance v Praze - Holešovicích
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Zvláštní uznání poroty 
 


| 1 | 2 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Centrum tance je navrženo na území dnes nezastavěného bloku na nábřeží v Praze- Holešovicích, jako jedno z možných řešení nábřežního prostoru. Centrum tance, které bude sloužit ke vzdělávání profesionálních tanečníků i k mnoha dalším kulturním aktivitám, má ambice stát se jedním z kontaktních míst v této části transformující se Prahy.

Hlavním úkolem při řešení pozemku bylo odstranění současných bariér. Jsou zde navrženy nové pěší trasy spojující městskou zástavbu s nábřežím. Tvar budovy je prvotně určován liniemi a vztahy v území. Nově vzniklý veřejný prostor uvnitř budovy je definován na rozhraní městského uličního prostoru a vnitřního dvora. Budova a dění v ní expanduje do městského prostoru, městský prostor prochází budovou.

Prostor tanečníka je určen podlahou, kde se pohybuje, dále tanečník dotváří prostor svým tělem. Idea pohybu je spojena s ideou volnosti, kontinuity, proto důležitým prvkem budovy je podlaha, neustále se vinoucí, stoupající.
V budově jsou definovány 2 typy prostředí:
Prostor taneční_“prostor se zastřenou realitou“, kde vazba na okolí je filtrována přes „clonu“, která umožňuje jen jistou propustnost informací, předměty za ní se mění v abstraktní obrazy.
Prostor komunikační_oddechový, poskytuje přímý kontakt a interakci s okolním světem.
V objektu dochází k prolínání a spolupůsobení těchto dvou prostředí, jako metafora obou aspektů tance, tělesného a duševního.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie