VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Aleš Pokorný
Ostrov - Nadační komplex v Benátské laguně
vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Martin Rajniš
fakulta: FA TU LIBEREC
rok: 2007

3. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Hodnocení poroty
Ostrov je jedno z míst v Benátské laguně, které může dobře integrovat moderní architektonický projev. Porota ocenila čistou a výtvarně přesvědčivou, snadno zapamatovatelnou kompozici odkazující na předlohy z dějin výtvarného umění. Práce zaujme rovněž jednotným, ale zároveň sdílným grafickým zpracováním. Pozitivně zde vyznívá myšlenková spřízněnost autora s dílem vedoucího diplomní práce. Strohý modulární systém stavby je v příjemném kontrastu s „měkkou“ zelení ostrova.

Autorská zpráva

Ostrov San Giorno in Alaga zaujímá nevelké území o rozloze 100 x 100 m.Je vzdálen 1 km od Benátek a leží v benátské laguně, je tedy chráněn před vlnami a přílivem.

Cílem projektu je vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro architekturu.Nadační komplex je určen k využívání při příležitosti benátského bienále a zároveň po zbytek roku nabízí výstavní prostory, poskytuje zázemí pro výuku, přednášky, workshopy a další aktivity spojené zejména s architekturou.Dále zahrnuje ubytování a především je místem pro navazování kontaktů, tvůrčí aktivity, setkávání i relaxaci.

Ostrov, věž a dlouhá dřevěná hmota připomínající loď se stávají přístavem pro architekturu.
Celý komplex organizuje osa, tvořená lávkou, začínající přístavištěm lodního autobusu, protínající na severní části ostrov, procházející objemem lodi, věže a pomocí transboarderu vedoucí k meditačnímu prostoru na jižním konci.

Jedním z inspiračních zdrojů pro můj projekt byla trojice staveb v Pise a části navrženého nadačního komplexu se staly jejich analogií. Dlouhá hmota výstavních prostor představuje katedrálu, ostrov baptisterium a trojici uzavírá cihlová věž.

Půdorysně největší plochu zaujímá objekt lodi, který je tvořen plně prosklenými prostory, využívající princip lamelového stínění.Zde je umístěn velkorysý výstavní prostor. K výstavnímu prostoru je přidružen bookshop, a nutné zázemí. Při návrhu byl kladen důraz na možnost regulace slunečního záření.

Západní části lodě vládne studentský život.Naleznete zde pizzerii, knihovnu, ale hlavně jsou zde umístěny ateliéry a bydlení, obojí v plovoucích objektech, pro které není problém přesunout se do Benátek a prezentovat zde svoji činnost.Objekty se mohou pohybovat a každý obyvatel se aktivně podílí na jejich uspořádání.

Cihlová věž kruhového půdorysu v sobě slučuje více funkcí, jako aula, kancelářské prostory, bydlení zaměstnanců a přednášejících, hotelové patro.Nejvyšší podlaží nabízí exkluzivní výhled na Benátky a je zde umístěna restaurace.

Na nejjižnějším konci osy se nachází místo pro meditaci, které poskytne návštěvníkovi soukromí. Neexistuje možnost, že bude rušen, neboť transboarder zamezuje přístupu dalších osob.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie