VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Gabriela Sekyrová
Bydlení ve městě a introvertní exteriérová zóna
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Milan Hon
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Lokalita

Řešené území se nachází na Vinohradech ( Praha 10) a je jasně vymezeno ul. prostory komunikací Korunní,
Benešovská a Hradešínská. Pozemek tvoří přechod mezi kapacitní blokovou zástavbou ( severozápad)
a vilovou čtvrtí (jihovýchod). Severozápadní část území ležící u frekventované křižovatky ulic se zastávkami MHD
a výrazným pěším provozem, je vhodná pro pro komerční využití. Východní část, svažující se k jihu nabízí lukrativní polohu pro bydlení.

Urbanismus

Navrhované řešení reaguje svojí strukturou na rozhraní blokové a vilové zástavby i na morfologii terénu. Areál lze číst jako sokl a z něj vyrůstající hmoty domů - tedy motiv často se uplatňující ve vedlejší vilové čtvrti.
Z dvoupatrové terasovité platformy vyrůstá 8 objektů. Ty respektují okolní zástavbu. Jejich výška se směrem k vilové čtvti snižuje, kompaktnost rozvolňuje. Umístěním jednotlivých objektů nad platformu s komerční funkcí, vzniká zklidněný polosoukromý prostor mezi jejich hmotami. Byty se do něj otevírají svými obytnými místnostmi.

Architektura

Tématem souboru je konflikt veřejného a privátního prostoru.
Zeď - jako součást architektonické formy navrhovaných domů - jasně vymezuje introvertní exterierovou zónu (atrium, logii či terasu).Tyto prostory se tak stávájí pokračováním dispozice bytu. Kontakt s vnějším světem je zprostředkován otvory v jejich stěnách. Obytné místnosti jsou orientovány striktně jižním směrem, severní fasády obsahují minimum okeních otvorů. To zaručuje dostatečnou intimitu extrovertně prosklených obytných místností i při celkem kompaktním zastavění.
Soubor obsahuje různé typy bytových jednotek (od klasických flatů až po luxusní triplexy). Při dispozičním řešení byl kladen důraz na propojení interieru s exterierem a funkční rozdělení bytů ( klidová a obytná část).
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie