XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Drška Jan
Cesta sedmi kostelů
vedoucí práce: Ing. akad. arch. Jan Šépka
fakulta: UMPRUM
rok: 2015

Čestné uznání 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


Autorská zpráva

Cesta sedmi kostelů
Sedm kostelů v Polabí leží na přímé severojižní ose. Cílem je propojit kostely cestou. Ta je trasovaná po fragmentech stávajících cest, na pozemcích těch zrušených i zcela nově. Prochází krajinou i sídly, ovšem ne podél současných dopravních tepen. Stává se iniciačním faktorem obnovy kraje a míst v něm, naplněním potenciálu cyklo i pěší turistiky v Polabí a navrácení původní pobytové funkce krajině, bez nutnosti odjíždět za zážitky do k tomu určených destinací. Práce v sobě pojí tři klíčové motivy, kterými jsou cesta, krajina a zastavení – místo.
Cílem práce bylo vytvořit komplexní obraz – příběh. Ten je složený z drobných zásahů, které mnohou fungovat i samostatně, jako jeho jednotlivé kapitoly. Cíle bylo dosahováno výběrem zastavení, jejich propojením a obnovou, jakož i vložením nových vstupů.
Česká krajina prodělala v minulých letech mnoho změn. Kolektivizace přinesla kromě rozorání mezí i zrušení po staletí budované sítě polních cest. Scelování polí v mnohohektarové lány unikly díky členitému terénu pouze pohraniční oblasti, které jsou dnes vyhledávanými turistickými destinacemi. V Polabí, rovinaté oblasti, však jen minimum prvků bránilo vytvoření rozsáhlých lánů po vzoru nekonečných sovětských stepí.
Neprostupnost i monotónnost tohoto regionu vnímám jako problém, ale zároveň i jako příležitost k řešení. Protáhlé pozemky cest jsou nyní ve vlastnictví obcí je jejich obnova se stává otázkou vůle.
Na půdorysu katastru jsem vytyčil konkrétní trasu, která nepřímo propojuje 14 obcí, přičemž počátečním bodem jsou Plaňany a konečným bodem pak Nymburk. Zásadním motivem je vzdušná osa, linie protínajících sedm kostelů. Tato metafyzická osa dodává úloze vyšší přesah, motiv dávající smysl následnému konání.
Jako protiváha k sedmi kostelům práce přináší sedm nových zastavení. Jedná se o obnovu zanedbaných míst, které v sobě ovšem nesou velký potenciál coby atraktivních vycházkových cílů. Podrobný popis těchto zásahů je na panelu č. 2.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie