XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Matějovská Iva
Konverze železničních opraven nádraží Bubny v Praze
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
fakulta: FS ČVUT Praha
rok: 2015

Zvláštní cena Cegra – ArchiCAD 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


Autorská zpráva

Objektem mého zájmu se stala opravárenská hala nádraží Bubny v Praze. Zapomenutá stavba z roku 1873 o rozměrech 150x100m, která i přes svou velikost zůst ává oku obyvatele procházejícího po Argentinské ulici neviditelná. Škoda. Volný impozantní prostor uvnitř haly přerušují pouze litinové sloupy. Nabízí se téměř libovolný zásah do tohoto prostoru.
Rozhodla jsem se tento volný prostor v části haly zachovat a vytvořit tak krytý exteriérový prostor - kryté náměstí v návaznosti na klasické náměstí přiléhající k hale ze západní strany. V souvislosti s tím jsem rozšířila řešené území o 50m východním směrem až k Argentinské ulici, podél které se soustředí nové objekty tvořící novou pevnou hranu významné osy v území. Náplní areálu jsou umělecky zaměřené funkce. Prostory haly jsou věnovány volnomyšlenkářské kunsthalle, která může těžit z tajemné atmosféry a z velkorysých rozměrů umožňujících hostit i náročnější projekty. Nové objekty slouží jako ateliérové zázemí UMPRUM, umělecké vzdělávací centrum pro širokou veřejnost, nájemní ateliéry nebo ubytovací kapacity pro hostující umělce. Nové objekty vyrůstají postupně, směrem k Argentinské ulici se zvětšuje výška a hustota zástavby. Objekty klínovitých půdorysných tvarů vstupují do haly pod úhlem tak, aby byl zvýšen kontrast mezi historickou a novou zástavbou. Hala je součástí kompozice, ustupujíc před novou zástavbou, tvoří útulná zákoutí a doplňuje hru tvarů zářezy do střešní konstrukce.
Hala je očištěna od nevhodných přístavků a v jejím působení vynikají litinové sloupy a dřevěný krov. V hale zůstávají zachovány původní koleje, které jsou využité pro pojízdný mobiliář a výstavní panely.
Podkladem pro zpracování diplomové práce byla předdiplomní práce týkající se urbanistické studie celého území nádraží Bubny (spolupráce: Julia Zenk, 9.9.1990, Bauhaus Universität Weimar).| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie