XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Rosenová Eva
Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2015

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Bytový dům je věčné téma a v praxi se s ním setká zřejmě každý architekt. Ovšem málokterému se poštěstí jeho projekt vypracovat jen podle vlastních představ. Zejména v dnešní době, která z něho učinila nástroj zisku a jeho estetiku podrobila marketingovým pravidlům. Jak krásný bytový dům může být, ujme-li se jeho projektu architekt a věnuje-li mu péči, kterou si zasluhuje, ukazuje práce Evy Rosenové. Pro svůj obytný dům si autorka zvolila parcelu nacházející se na nároží typické smíchovské ulice charakterizované různorodou zástavbou a styly. Parcelu nenavrhuje zastavět jediným blokem, nýbrž čtveřicí samostatných domů utvářejících jednotnou architektonickou kompozici kontextuálně reagující jak na ulici, tak na blízký park. Prostřednictvím zvoleného řešení se tak autorce podařilo nejen zvýšit obytný komfort většiny bytů, ale i setřít hranici mezi privátní a veřejnou sférou. Porota oceňuje tyto sociologické aspekty, díky nimž je možné budovat a upevňovat sousedské vazby a sounáležitost, bez nichž se skutečný domov neobejde. Na studii jury dále zaujala mimočasová, dalo by se říci „nestylová “ estetika inspirovaná jak strohou architekturou protějšího činžáku z 30. let, tak ušlechtile prostým moderním klasicismem bratří Perretů. Na rozdíl od nich se ale rozhodla průčelí provedená v umělém kameni ozvláštnit dekorativními prvky. Jejich pojetí i práce s nimi porotu fascinovaly, mimo jiné také proto, že prostřednictvím nich dala vale „loosovskému“ pohrdání ornamentem.

Autorská zpráva

Urbanistický koncept
Blok je rozčleněn na čtyři domy, které si směrem do ulice udržují přísnou linku a naopak zahradní strana objektů je definována měkkou plynoucí linií, která dvůr obepisuje a otevírá do parku. Parcela je orientována severním směrem do zeleně. Pevná uliční linie je načleněna na jednotlivé domy a dvůr je tak lépe osluněn a provětrán.
Nárožní část parcely reaguje na místní podmínky a vyzdvihuje specifičnost místa. Prostor je ponechán volný, dává nadechnout téměř stoletým lipám. Návrh zachovává motiv hodnotného vstupního předprostoru. Analogii reakce na specifické podmínky najdeme i v okolí. Zástavba zde není tvořena přesnými bloky, ale ponechává si rozvolněnější charakter.

Obraz domu
Návrh reaguje na přísnou architekturu z 30. let 20. století a pro Smíchov typické domy postavené v neostylu. Inspirací jsou sousední nárožní domy. Dekorativní i funkční prvek zábradlí je až banálně reprodukován. Vybrané ornamentální zábradlí je vnímáno jako symbol vznešenosti a buržoazie. Balancování mezi banalitou kýče a kvalitním prvkem dekoru je vyváženo hrubou fasádou z betonové omítky a přesným usazením hmot.

Prostory
Společným vstupem je náměstí s lipami a brankou, odkud se každý přes dvůr a zahradu vydá ke svému domu. V pozadí je vidět část zahrady ve svahu s altánkem na kopci. Cestou mineme společenskou místnost, dětské hřiště, soukromé zahrádky přízemních bytů a vstoupíme do osvětleného prostoru schodiště. V přízemních patrech na úrovni ulice Ostrovského se nachází pronajímatelné prostory. Podzemní garáže jsou umístěny přímo pod domy a jsou napojeny na komunikační jádra.

Byty
Základním aspektem příčných bytů je jejich jednoduchá linka průhledu města a zahrady a jejich západovýchodní orientace. Výška domů je odpovědí na situaci v okolí, spolu se snahou o vysokou kvalitu bydlení, kterou nabízejí střešní byty. Návrh umožňuje vysokou flexibilitu dispozic a horizontální i vertikální propojování menších bytů.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie