XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Vorel František
Woody - Kondominium pro New York
vedoucí práce: Ing. Vladimír Sitta
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2015

Zvláštní cena Českých center  
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


Autorská zpráva

Téma diplomního projektu navazuje na zadání soutěže architectural workshop in Rome, s tématem : vertikální farma Pro New York s danou parcelou a regulacemi. Budova má novým způsobem ukázat možnost pěstování potravin v rámci bytové stavby ve městech, se zaměřením Na udržitelnost návrhu, materiálů, uhlíkové stopy a využití bytů pro potřeby malé rodiny.
Lokalita je v New Yorku, Manhattan, volná parcela 55x27m V rychle se rozvíjející industriální čtvrti chelsea s vazbou na pěší zónu High-line, bývalou nadzemní dráhu.
Regulace jsou dány odstupem od high line min 5 m, výškový limit je dle soutěže stanoven na 50m. A dáno je využití budovy pro účely bydlení a pěstování plodin.
Navrhuji dřevostavbu bytové 15-ti patrové stavby, která kombinuje tři způsoby pěstování plodin. V parteru budovy jsou umístěny laboratoře - hydroponické pěstování. Na fasádě jsou posuvné panely s květináči, které v zimě slouží jako okenice a nakonec pátá fasáda - společná zelená střecha.
Lepené vazníky tvoří předsazenou konstrukci pavlačí po třech patrech a odpovídají tak na řešení paradoxu dřevostaveb, které, ač jsou technicky proveditelné (clt křížem lepené desky), jsou z hlediska právních předpisů přísně regulované.
Dřevo se tak musí zakrývat anebo navrhnout dle skandinávského vzoru tzv. Plánovaného odhořívání konstrukce s ei 90-120min.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie