XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Fajfr Pavel
Transferium Praha - Smíchov
vedoucí práce: Ing. arch. Boris Redčenkov
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2016

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Autorská zpráva

Transferium vytváří kompozici dvou horizontálních hmot překlenujících železnici. Tyto hmoty reagují na dvě pěší urbanistické osy dle územní studie.

Dvoupatrová hala transferia, přidružená k ose pěší lávky, překlenuje nástupiště vlaku.Její prosklenou fasádou lze sledovat projíždející vlaky s panoramatem Prahy v pozadí. Za kolejišti se nachází rozšířený veřejný prostor se stromy, který vychází zespodu protaženého zastřešení nádražní haly. Tento prostor je druhým vstupem do transferia a ukončením osy Nového Smíchova, která začíná novým náměstím Na Knížecí. Platforma autobusového terminálu, spojená s nádražní halou v jejím druhém patře, pod sebou skrývá vložené patro obsahující komerční prostory, fitness a malý hostel. Tyto kapacity doplňuje v nižších podlažích za kolejišti P+R parkoviště.

Vnitřní prostor haly schází exteriérovým schodištěm do veřejného prostoru v ulici nádražní, ten je rozdělen pěší lávkou na pobytovou zónu se zelení a volný prostor mezi nádražní halou a zastávkou tramvaje, využitelný pro komerční akce.

Jednoduché členění výškových úrovní a transparentní vzhled navenek prozrazují vnitřní dispozice transferia. Cestující tak získá již při prvním pohledu z exteriéru či interiéru přehled o možnostech a cílech své cesty.

V parteru je transferium propojeno se stávající nádražní halou. Novým prvkem je regenerace v současnosti téměř nepoužívaného prvního nástupiště a jeho spojení s veřejným prostorem ulice Nádražní. Všechny spoje, směřující do centra města na hlavní nádraží, zde zastavují a lze je využívat jako městskou hromadnou dopravu. Mezi stávající budovou a halou je terasa propojená s původní restaurací nádražní budovy.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie