VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Lucie Waclawiecová
Fialkové údolí v Bratislavě
vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta: FA TU LIBEREC
rok: 2007

Zvláštní uznání poroty 
 


| 1 | 2 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Předmětem řešení byl návrh polyfunkčního komplexu ve zcela unikátním areálu již nevyužívaného kamenolomu v blízkosti Bratislavského hradu, v tzv. Fialkovém údolí.
Údolí je významnou, z dálky viditelnou součástí krajinného rázu území prudce se svažujícího k Dunaji. Leží na rozhraní dvou urbánních struktur – drobné zástavby rodinných domků a plánované „zóny Podhradí“, která kultivuje celé nábřeží Dunaje od Bratislavského hradu až k parcele.
V náplni návrhu převládá funkce bytová, doplněná v přízemí komerčními plochami navazujícími na park na dně areálu.
Koncepcí návrhu se stal přístup nezasahovat do siluety města, ale zároveň vytvořit hmotu svou velikostí adekvátní vznikající městské struktuře. Vzhledem k prostředí bývalého kamenolomu a také fantastickému výhledu bylo cílem navrhnout objekt, který sleduje topografii terénu, reaguje na krajinný ráz údolí a tvoří tak skulpturu, která okolní krajinu doplňuje. Vznikla tedy terasová struktura, která se po terénu rozvíjí a tvoří tak symbiózu s okolím. Splynutí objektu s terénem je umocněno ozeleněním teras a odkrytím skály v interiéru.

Areál je rozdělen do dvou části – šestnáctipatrového terasového bydlení s komerční plochou v přízemí a čtyřpatrových mezonetových bytů. Byty jsou spojeny šikmými výtahy s podzemním parkovištěm kopírujícím křivku svahu. Obě části propojuje terénní rampa /relaxační bod, hlediště/ navazující na původní pěší stezku.
Přízemí areálu je spojeno dřevěným ochozem přecházejícím ve stezky, které ohraničují park na dně areálu.

Z použitých materiálu převláda dřevo /na terasách/, beton, sklo a kov.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie