XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Janda Jiří
Prokreativní prostor univerzity, Centrum informací, komunikace, inovací a kreativity
vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Student
fakulta: VŠB - TU Ostrava
rok: 2016

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Autorská zpráva

Práce se zabývá řešením prokreativního prostoru Univerzity, jakožto centra informací, komunikace, inovací a kreativity, které se nachází v městské části Poruba v Ostravě. Hlavním cílem je vytvořit prokreativní prostor pro shlukování vzdělaných a kreativních lidí s koncentrací inovací a high-tech odvětví.
V měřítku Poruby je v návrhu kladen symbolický důraz na vytvoření bulváru z ulice 17. listopadu. Bulvár na straně kampusu je definován pomocí substrukce o dvou podlažích, která vyrovnává výškový rozdíl mezi vstupem do hlavní budovy kampusu a ulicí 17. listopadu. Na opačné straně 17. listopadu je definován stávající zástavbou Sorely. Využití substrukce na straně bulváru je symbolicky ponecháno městu. V podzemí na straně blíže kampusu jsou umístěna parkoviště, technické místnosti a v 1. PP již i ateliéry, laboratoře a dílny.
Architektonické řešení substrukce je okrajové. Důraz je kladen na vlastní architektonický návrh Colabcreatoria, objektu „tvořivosti“, metodikou parametrického navrhování a pomocí nástroje pro hladký transfer dvousměrné geometrie a přepis základních geometrických forem na kompletní BIM objekty, při zachování možnosti parametrické editace v realtime čase. Colabcreatorium je tvarovým kontrastem k přísné a jasné struktuře objektů stávajícího kampusu a k uklidňující horizontále substrukce na bulváru 17. listopadu. Objekt Colabcreatoria tvoří symbolický artefakt na pódiu substrukce před kulisou kampusu. Ve stávajícím prostoru působí solitérně, ale ve výsledku kloubí poloveřejné prostory pro rekreaci a volný čas (např. prostor 1. PP s venkovním amfiteatrovým schodištěm otevřeným do venkovního tvůrčího prostoru dílen a ateliérů). Provozně i dispozičně je objekt zakotven na centrickém řádu a přitom vykazuje i překvapení, která tkví v propojení dvou zdánlivě rozdílných „světů“: městského a tvořivého, statického a dynamického, klasického a organického.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie