VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Číhařová Lucie
Vinařský závod Velké Žernoseky

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Pozemek se nachází v Ústeckém kraji u obce Velké Žernoseky, kde jižní vinice tvoří výraznou estetickou dominantu. Mojí snahou bylo harmonicky zakomponovat moderně fungující vinařský závod do stávající poetické krajiny tak, aby jeho podoba nenarušovala krajinný ráz. Zvolila jsem proto půdorysnou formu vycházející z terénní konfigurace. Samotný tvar jednotlivých objektů je pak výškově uspořádán po vzoru viničních teras. I výběr břidlice na fasádě má své opodstatnění – podtrhuje přírodní formu a odkazuje k podobě taras na svazích. Zbylé pohledové části jsou pak z titanzinku, který výrazově doplňuje výrobní proces spojený s nerezovými vinnými tanky.
Vinařský závod je komplex, který v sobě ukrývá řadu rozličných funkcí, které jsem se snažila na jedné straně částečně separovat, ale zároveň vhodně kombinovat, aby se vzájemně doplňovaly. Mým záměrem nebylo vytvořit pouze objekt výrobní. Naopak jsem se snažila veškeré možné technologické procesy co možná nejvíce zpřístupnit pro veřejnost. Návštěvníci tak mají například možnost pozorovat vinné tanky z můstků umístěných v halách, lahvování střešním oknem z terasy restaurace nebo shlížet na dřevěné sudy a barrique. Hosté jsou vlastně vedeni po jakémsi okruhu, který začíná teoretickým výkladem v sále, následně je předvedena výroba a končí se „praktickou“ ukázkou v degustační místnosti. Poté mohou ještě využít restaurace a přechodného ubytování.
Dalším výrazným prvkem jsou vinné tunely, které slouží ke skladování vína. Do budoucna je počítáno s možností vytvoření nik pro soukromé vinaře. Tyto tunely tvoří jakýsi protipól ke žlabům vytvořeným v krajině. Ty mají svůj počátek ve střeše výrobního objektu, kde jako žlaby jednak odvádějí dešťovou vodu, ale také částečně osvětlují halu. Na fasádě pokračují v podobě skleněných zářezů a pak již přecházejí do krajiny, kterou tak částečně zavlažují.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie