VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Doubek Martin
Buddhistické centrum v Praze

vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Lang
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Objekt koncentruje pod jednou střechou několik funkcí: knihovnu, internetCafé, kavárnu, čajovnu, univerzální prostory pro pořádání např. malých občasných výstav, dvě meditovny, obchod s buddhistickými předměty, dílnu, byt správce a prostory pro dočasné ubytování návštěvníků nebo studentů. Základní požadavky stavebního programu byly definovány samotnými příslušníky buddhismu diamantové cesty. Předložený návrh nového centra je univerzálnější, nejen pro účely této odnože buddhismu.
Navrhovaný objekt je centrální stavba, téměř ze všech stran obklopena parkem. Obrací se především do sebe, do svého středu, kde vytváří vlastní svět s intimní atmosférou, ale spojený s vnějším světem štěrbinami
v betonové hmotě. Těmi sem proudí lidé, poznávají novou (jinou) kulturu, zažívají specifickou atmosféru tohoto prostředí. Centrum je otevřené veřejnosti, nejedná se o uzavřený klášterní svět, ale o kulturní centrum, které je okolnímu světu zpřístupněné tak, jak je přístupná i samotná buddhistická filosofie. Vnitřní („rajský“) dvůr je místem klidu a řádu určeného
k rozjímání, zatímco ho obklopuje svět chaosu a spěchu. Přechodu mezi těmito dvěma světy pomáhá i okolní park Sacré Coeur.
Půdorys je derivát kruhu, což je v sánskrtu mandala. Buddhismus přikládá mandalám v rámci svých kultovních rituálů zcela centrální postavení
a považuje je za důležitý prostředek ke sjednocení chaotických
a rozptýlených sil člověka do jednoho středu. Součástí diagramu mandaly je čtverec. Půdorysná osnova buddhistického centra se skládá ze dvou překrývajících se hladin: čtvercového modulu a vnější kruhové betonové "slupky". Protichůdné tvary obou vrstev spolupůsobí jako jing a jang. Jde o představu vesmírné harmonie vznikající právě ze vzájemného prolínání
a potýkání obou prvků.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie