VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Dušek Ondřej
Dvůr uprostřed Nebušic

vedoucí práce: Prof. Alena Šrámková
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Karta Copy General 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         

Hodnocení poroty


Autor diplomového projektu si vybral jako téma své práce dořešení velkého hospodářského dvora v menší obci, jakých je v Českých zemích mnoho. Cyklickým způsobem a rozpracováním mnoha variant návrhů zachovává velké měřítko původního dvora. Expresivní forma nově navržených objektů dodává tomuto projektu ozvláštňující poezii. Porota oceňuje výtvarnou hodnotu návrhu i jeho grafické zpracování.

Autorská zpráva


Dvůr uprostřed Nebušic
Bývalý premonstrátský dvůr je nyní hluchým místem uprostřed vesnice, zaplněn příležitostnými provozy, současný stav do budoucna neúnosný.
Architektonicky hodnotný komplex, nikoli však nedotknutelný

Charakter zadání: Program není předem definován, úkolem je najít nejvhodnější náplň i formu, novou roli statku v životě vesnice. Ekonomická a památkářská kritéria nejsou brána jako závazná.

Co je na dvoře důležité, krásné?
Především velké měřítko dvora a jeho urbanistická role. Je jedním ze tří základních elementů ve struktuře staré vesnice.
Nejhodnotnějšími částmi jsou barokní sýpka a kovárna.
Dále stodoly z 2. poloviny 19. století. Ty jsem se pokoušel naplnit novou funkcí, vhodnou pro centrální polohu- bydlením, pronajímatelnými prostory. Zásah ale znehodnocoval to původní a deformoval nové. Rozhodl jsem se stodoly nahradit novostavbou se stejným smyslem v rámci vesnice.

Jak zvýraznit velké měřítko, rozlehlost?
Představit před dlouhou hmotu sérii solitérních staveb, a tím změřit její délku. Svou velikostí se solitéry vztahují k monumentálním stavbám vesnice- k faře a kostelu naproti.
Jako jasné body označující možné srdce obce.
Náplň s významem pro vesnici- nový obecní úřad, ateliéry ZUŠ, knihovna- mediatéka
Solitéry zároveň vymezují vstupní prostory do dvora
Zadní stěnu tvoří nový dlouhý dům s byty , v přízemí komerce. Vysoké otvory odpovídají mezerám mezi solitéry.
Další budovy dotvářející obvod dvora řešeny jen schematicky
Dvůr by měl fungovat jako veřejný prostor v druhém plánu, intimnější než náměstí, chráněný, ale čitelný z hlavní ulice
Ke dvoru doléhají tři různé druhy zástavby, je třeba na ně dvůr napojit- pěšími cestami, schodišti, průchody. Okolní zástavbu zahustit, dotáhnout až k mohutným stěnám dvora.
Materiály tradiční, zděné omítané konstrukce.

K jednotlivým budovám:
Obecní úřad - jednací síň je schválně umístěna v přízemí-na dlažbě dvora, všem přístupná a viditelná. Při cestě do kanceláří v patře je možno se jí vyhnout po vnějším schodišti. To tvoří závětří a na vnitřní straně může být připevněna úřední deska

Výtvarná sekce ZUŠ: Vysoké prostory s vloženým mezipatrem řazené nad sebou. Balkon v posledním patře jako nová vyhlídka na celou vesnici . Tato stavba je nejvyšší - stejně tak by to mohla být mediatéka - to by mělo odpovídat důležitosti jejich poslání. Knihovna – mediatéka - jedna velká kruhová místnost s knihami . Jako má byt svoji místnost - knihovnu, tak by mohla mít podobnou, jenom větší, i celá obec. V prstenci kolem ní v přízemí obsluha, v prvním patře ochozu čítárna, v druhém počítačová studovna.
Domek s bytem správce, nad vjezdem do podzemních garáží, jako jejich hlídač.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie