VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Dvořáková Tereza
Polyfunkční soubor v Holešovicích

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Staré Holešovice jsou tvořeny šachovnicí ulic vyplněnou bloky s různým charakterem. O co pravidelnější je uliční síť, je nepravidelnější struktura bloků. Navrhovaný soubor při křížení ulice Dělnické a Komunardů akceptuje nesourodost bloku, funguje samostatně, ale zachovává spojení s ostatními částmi. Komplex je přístupný z ulice Dělnické, Komunardů i vnitrobloku. Je zde pěší pasáž mezi jednotlivými objekty.
Cílem je dotvoření bloku při integraci stávajících domů, vytvoření veřejného prostoru na více úrovních a odstupňování využití od veřejných po privátní funkci.
Nároží je ukončeno převýšenou hmotou Školy umění v ose Libeňského mostu. Vzniká orientační bod v jádru Holešovic, posilující úlohu Dělnické ulice vedoucí do nového centra. Z ulice Komunardů administrativní objekt uvolněním 1.np akcentuje vstup do vnitřního atria a prolomením hmoty ve 3.np poukazuje na veřejnou terasu. Bytový objekt je umístěn do vnitrobloku.
Veřejný prostor v úrovni 1.np protéká mezi jednotlivými objekty, mění svůj charakter a parametry. Dále pokračuje do úrovně 3.np formou terasy propojující všechny navrhované objekty. Nejvýše umístěný veřejný prostor je na střeše Školy umění.
Věž školy obsahuje 9 nadzemních a jedno podzemní podlaží s víceúčelovým sálem. Z kvádrové hmoty je odštěpen komín schodiště, reflektující okolní komíny tovární a řešící nedostatek místa v hlavním objektu. Kombinace polotransparentní hlavní hmoty a neprůhledné věže schodiště umocňuje dominantní působení.
Kanceláře a bytový dům mají společné podzemní garáže sahající přes tři podlaží. Hmota 1.a 2.np se vine kolem vnitřního atria a je ukončena veřejnou terasou. Na ní jsou nasazena tři podlaží kanceláří se zvýrazněným horizontálním členěním desek, které dále obíhají směrem do atria a přecházejí v desky pavlačí bytového domu. Na objekt kanceláří navazují obytné ateliéry. Bytový dům je rozvolněn nástavbou mezonetů.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie