IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Kurilla Lukáš
Annelida - parametrické premostenie
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2008

3. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

Hodnocení poroty
Reprezentant návrhů tzv. digitální architektury. Téma přemostění. Spojování. Červovitý živočich vylézá z hlubokých a chladných údolí Slovenského ráje a přesouvá se nad sluncem rozžhavené koleje. Stává se parametrickým přemostěním. Oživuje místo (město), přináší výrazný zážitek z průchodu i podjezdu. Dává potenciál rozvoji města za „plotem“ (železničním koridorem). Může být novou ikonou města. Města, jako je Spišská Nová Ves, nové ikony potřebují. Takže hurá vlakem do Slovenského ráje.

Autorská zpráva

Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne okolie (Slovenský raj). Vo viacerých projektoch som sa snažil nakresliť myšlienky týkajúce sa rozvoja tohto mesta. Nebolo tomu inak ani v diplomovom projekte. Snažil som sa nakresliť mestu Spišská Nová Ves vstupnú bránu. Tú zhmotňujem na železničnej trati, v železničnej stanici. Stanicu riešim ako parametrické premostenie ponad koľaje, odkiaľ železničný ruch sa stáva zážitkom. Premostením železnice načrtám mestu nový potenciál rozvoja. Lákadlom pre turistov i odbornú verejnosť by mohlo byť jej netradičné tvarové a konštrukčné riešenie, ktorým stanica získava vlastnú identitu.

Milujem počiatky. Každý počiatok v sebe skrýva svoje dobrodružstvo z objavovania. Pri objavení prináša vedomie a prínos.
V diplomovom projekte som sa zaoberal počiatkom navrhovania, pri čom som objavoval nový svet informačných technológií. Informačné technológie inovujú svet v plnom jeho spektre a ani architektúra nie je výnimkou. Výsledkom je parametrický most - Annelida a s ním jeho metoda vytvárania.
Annelida (obrúčkavce, kmeň špirálovcov, červovité živočíchy s vonkajšou i vnútornou segmentáciou) sa stala tvarovou a konštrukčnou inšpiráciou prenesenou do sveta skriptov a parametrov.
Algoritmická-parametrická architektúra nemusí byť iba o exaktnom alebo masovo produktívnom chápaní architektúry. Môže sa stať novou, sofistikovanou tužkou architekta. Tým byť obohatená o umenie, duševno a o silu jednotlivca v tíme. S tvorcami prežívať dobrodružstvá z vytvárania.
Je v nej ešte veľa neprebádaného, záleží na nás akým smerom sa vydáme.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie