IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Novák Jakub
Sousedství
vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta: VŠUP PRAHA
rok: 2008

Zvláštní uznání poroty 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

Hodnocení poroty
Autor se pokouší dívat na suburbanizaci jinak, než je dnes běžné, a to skrze formování a pěstování sousedských vztahů. Toho je dosaženo zejména obklíčením soukromých zahrad pěšími komunikacemi, nahuštěním pozemků a vyloučením automobilů z enklávy. Tak, aby častěji mohlo docházet k náhodným setkáním obyvatel. Autor si uvědomuje, že tento typ bydlení, provázený ztrátou značné části soukromí, není pro každého. Navrhuje problémům v sousedství předejít v „prověřovacím řízení“. Otázka je, do jaké míry je to reálné. Dalším „vynálezem“ je metoda modelových dotazníků, na základě kterých mohou být domy navrženy na míru uživateli, a přitom brán ohledy na sousedy. Porota oceňuje společenskokritický a analytický přístup autora.

Autorská zpráva

Jedinečnou rolí i odpovědností architekta v tomto století zůstává možnost podílet se pomocí prostoru na formování lidských vztahů. Způsob života, který umožňuje prožívat vztahy v místě bydliště, považuji za ohroženější památku, než je jakákoliv památková rezervace. Zažívat pravidelně neplánovaná setkání s cizími lidmi, muset je přijímat, abych byl sám přijat, je lékem na paranoiu, osamělost, depresi a agresivitu postmoderního člověka.

Vycházím z poznatku, že každé prostorové uspořádání je i přirozeným filtrem svých uživatelů, těch, kteří se jej rozhodnou využívat, protože jim vyhovuje. V lokalitě, která má extrémní potenciál, proto nabízím bydlení se zintenzivněnou zkušeností sousedství, jež je podle mne fenoménem, který dává smysl všem debatám o suburbii.

Navrhuji v jedinečné lokalitě Hlubočep, vesnice uprostřed Prahy, na místě, jež je nyní rozparcelováno pro suburbánní výstavbu, oponenturu – experimentální bydlení. Naplňuji v něm všeobecnou schizofrenní touhu po vlastním rodinném domě se zahradou s vědomím širších souvislostí, jež vyvolá naplnění takového snu. Výsledkem je „zahrádkářská“ kolonie rodinných domů při pohledu z jedné strany, zatímco z druhé lze hovořit o „horizontálním bytovém domě“ plížícím se krajinou.

Práci prezentuji ve třech krocích. Obecná regulace, zastavovací plán a nakonec jeho individuální naplnění. Myšlenku individuálního a chaotického výsledku v pevném rámci vizualizuji skrze dotazníky – své „virtuální klienty“.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie