VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Hamrová Jana
Zástavba Spálená-Charvátova

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Snaha projektu je zbudovat v jádru města místo, kde budou komerční a administrativní prostory, ale zároveň zde můžete relaxovat a bydlet.
Komerční plochy jsou umístěny v přízemí směrem do rušné ulice Spálená. Jedná se o samostatné jednotky s lidským měřítkem. Administrativní část objektu je řešena jako flexibilní plocha. Strategicky umístěná komunikační jádra umožňují plochu užívat jako open space, nebo pronajímat jako menší kancelářské jednotky. Členění půdorysu zároveň zajišťuje, že i v případě použití systému open space by nemělo dojít k pocitu nepřehledného rozlehlého prostoru. Ke klimatické pohodě v kancelářích přispívá řešení fasády. Z jihu jsou skleněné plochy pískované s průzory (proti přehřívání), ze severu je použita plná fasády (kvůli tepelným ztrátám) a z ostatních světových stran je použito čiré sklo.
V centru parcely je navržen systém tematických teras. Jedná se o zahrady se zelení. Zeleň je dle podlaží členěna na jihoevropskou, středoevropskou a severoevropskou. K terasám přiléhají restaurace, které by v ideálním případě servírovali kuchyni zmiňovaných oblastí Evropy.
Na pozemku se nachází výstup z metra stanice Národní třída. Při výstavbě této stanice zde byl téměř na celém pozemku založen systém sloupů, který je nosným skeletem navrhovaného objektu. V místě vysokého zatížení terasami je tento systém posílen násobením sloupů.
Na východní, velmi klidné části pozemku je navržen objekt pro bydlení s kavárnou. Kromě klasických bytů různých velikostí jsou zde navrženy jednotky pro krátkodobé bydlení (pracovní pobyty apod.), do kterých se vstupuje přes recepci v přízemí.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie