VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Hrdlička Ivo
Městské lázně Mikulov

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Objekt městských lázní se bude nacházet v jižní části města, na pozemku určeném pro sportovní a rekreační využití. Jedná se o dvoupodlažní, provozně i stavebně samostatný objekt, obklopený parkovou úpravou sportovního areálu. Hmotově je objekt řešen vzhledem k ekonomické náročnosti provozu jako hranol s jednoduchými, co nejméně členitými fasádami. Ze třech energeticky méně výhodných stran je objekt uzavřen co nejvíce nepříznivým povětrnostním vlivům, zároveň však svými prosklenými plochami umožňuje návštěvníkům dostatečný kontakt s okolním prostředím a z pohledu zvenčí dává jasně najevo, že jde o žijící objekt, plný pohybu a životní energie. Kombinací průhledných a neprůhledných skel pak zajišťuje dostatečné soukromí oběma stranám. Použití obkladu fasád z bílého vápence odkazuje na horninu charakterizující krajinu Jižní Moravy, okolní Pálavské vrchy, horizontální členění pak na původ této horniny a její nerozlučné spojení s vodou a vodní hladinou. V bazénové hale se uplatňuje pohledový beton nosných železobetonových konstrukcí, dřevěné lepené nosníky, zděné konstrukce s probarvenou omítkou zdůrazňující jednotlivé provozní bloky, nerezové vany bazénů a tmavá kamenná podlaha. Probarvené pruhy skleněné fasády spolu s dřevěnými lepenými nosníky napomáhají dotvářet vnitřní prostředí zejména v zimních měsících. Prosklení je opatřeno plátěnými protislunečními clonami. Celý objekt je řešen v pravoúhlých a pravidelných vztazích jednotlivých prvků. Jednoduché, lehce čitelné prostory a přímé linie působící jako uklidňující prvek celé kompozice jsou narušovány pouze samotnou vodní hladinou.
Objekt nabízí rekreaci, sportovní vyžití i prvky lázeňských a rehabilitačních aktivit. Budova funguje na základě technologie pasivního využití sluneční energie, kogenerace, rekupace a na principu koncentrace tepelné energie z místních nízkokapacitních zdrojů hydrotermální energie.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie