VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Kafka Ondřej
Zástavba severní strany Veletržní třídy

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller
fakulta: FA VUT BRNO
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Brněnská Veletržní třída je zajímavá rázným včleněním kvádrovitých panelových solitérů do blokové struktury velmi pestře členitých cihlových domů.
Návrh doplňuje neúplnou osnovu panelové zástavby novou výškovou budovou, která dominuje veškeré okolní zástavbě a vnáší tím do těžko definovatelného území jasný hierarchický vztah. Budova je mírně „nakročena“ do Veletržní třídy. K podpoření vertikality jsou fasády svisle členěny hlubokými prolisy, které napodobují členění původních domů.
Podnož tvoří dva přízemní liniové objekty, které naznačují prostor dvora a na čelní straně vytváří dvě malá náměstí.
Jednotlivé objekty jsou přístupné z promenády, která prochází celým řešeným územím a napojuje ho na Mendlovo náměstí (MHD). V kolmém směru na promenádu prochází územím pěší lávka, která mimoúrovňově spojuje Veletržní třídu a ulici Výstavní.
Náplní 16 podlažní budovy je administrativa. V přízemí a sousedních objektech jsou doplňkové funkce (komerční, odpočinkové a relaxační). V suterénu jsou tři úrovně parkování.
Nosný systém je tvořen kombinací sendvičových stěn a ocelových sloupů. Konstrukci stropů tvoří tuhý ocelový rošt, který je navařen k vnitřním stranám obvodových stěn.
Sendvič je složený ze tří ocelových plátů. Vnitřní dva pláty slouží jako ztracené bednění pro litý beton. Třetí plát je upevněn pomocí polyamidových pásků a vymezuje prostor pro tepelnou izolaci z PU pěny. Otvory jsou vyplněny strukturálním zasklením. Vnější ocelové pláty opatřené vrchním barevným lakem tvoří pohledovou vrstvu.
Větrání prostor je zajištěno dvěma šachtami. Severní slouží pro přívod čerstvého vzduchu. Druhá, která slouží pro odvod vzduchu z interiéru, je umístěna na líci jižní fasády. Přes izolační sklo je v ní přihříván vzduch slunečním zářením, čímž se podporuje komínový efekt, a tím přirozené větrání. Šachta je vyvedena nad úroveň střechy, aby byl tah zajištěn i v nejvyšších patrech.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie