X.
pøehlídka
diplomových
prací 2009Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Pavel Filgas
Duch kontra doba – Zastavení
vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta: VŠUP PRAHA
rok: 2009

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

partnei projektu 

SOB

Cegra
Nemetschek
Canon
Wienerberg
Tisk Hork
AbecedaPC

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

    

Hodnocení poroty
Návrh prezentuje novostavbu silniční kaple na rychlostní komunikaci R49 uprostřed Vizovických vrchů. Tato jednoduchá úloha, formálně umístěná do prostoru mezi protilehlými směry komunikace s přístupem z dálničního podjezdu, využívá jiným způsobem nepoužitelný pozemek. Přispívá ke zkvalitnění vybavenosti podél cesty připojením dalšího, „duchovního“ rozměru. Snaží se oživit opomíjený fenomén u cesty jako obytného prostoru, jak to známe z minulosti či z méně rozvinutých společností. Dobře zvolený dynamický tvar je výzvou k zastavení. Fakt, že zasvěcení kaple není určeno, svědčí o snaze o univerzální pojetí duchovního světa. Koncept je ideově i technicky vyvážený zevnitř i vně.

Autorská zpráva


Úloha procesu

Proces vytváření architektonického konceptu úzce souvisí s vnímáním řešení daného problému v nejširších souvislostech kulturních, společenských, filozofických, ekologických a urbanistických.

Touto poslední akademickou úlohou se snažím vyjádřit vlastní vnímání podstaty práce architekta. Samotný výsledek se tedy opírá o široké chápání problematiky, její rozbor a formulaci teoretických východisek, která se snažím poctivě naplňovat.

Zastavení

Návrh dálniční kaple, u nás zatím nepříliš známé formy, představuje konkrétní, symbolický a minimalistický pohled na řešení obecného zápasu Ducha s Dobou, zápasu původnosti a pokroku. Dobu a pokrok v této úloze reprezentuje rozvoj dálniční sítě, zapříčiněný novodobými potřebami naší společnosti a její pronikání do původního prostředí, které se svou neporušeností, tradicí a geniem loci představuje Ducha.

Konkrétně se tedy jedná o východní část naší země, malebné a málo dotčené území „valašských kotárů“ a to části Vizovických vrchů, do kterých se, vlivem potřeby spojení slovenských a severomoravských průmyslových zón se zbytkem Evropy, naprojektoval koridor rychlostní komunikace R49, jejíž první úseky jsou právě ve výstavbě.

Součástí úlohy neměla být polemika nad smyslem či trasováním takovýchto staveb, cílem bylo vytvořit formu, která by zde probíhající zápas mezi původností a pokrokem symbolicky smířila. Výsledkem je hmota, která je svým měřítkem přímo v opozici k totální a rozsáhlé podstatě dálniční struktury, hmota střízlivá, minimalistická, snažící se strohým a přesto silným výrazem o jasné gesto, hmota silně svázaná s nezvyklým způsobem umístění a polohou, hmota s lidským měřítkem.

V základu se jedná o koncept rozštěpu hmoty dálničního koridoru a vetknutí prvku tak odlišného, jak si jen můžeme v souvislosti s dálniční stavbou představit, pokus o vytvoření identifikačního symbolu krajiny i pro ty, kteří nechtějí nebo nemají čas zpomalit či zastavit, záměr vyjít z původních hodnot prostředí a tradic místních obyvatel, snaha přinést novou hodnotu do místa, ve kterém se původní hodnoty potlačily.
| OCENĚNÉ PRÁCE | FINALISTÉ | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie