VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Králíková Lucie
Revitalizace Vaňkovy továrny v Brně

vedoucí práce: Doc. Mgr. Pavel Kostrhun
fakulta: ZF MZLU BRNO
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Tato práce zpracovává fragment území bývalé Vaňkovy továrny v Brně. Úvodní kapitola shrnuje proměny architektury 19. století (včetně inženýrské a industriální ). Po ní následuje seznámení s problematikou konverzí průmyslových objektů z 19. století v evropském prostředí. Dále jsou vybrány příklady konverzí průmyslových objektů, které jsou typově srovnatelné s řešeným objektem bývalé Vaňkovy továrny. Jejich porovnání pak může ukázat, zda by bylo možné najít jiné, příznivější řešení její konverze. Závěrečná, pátá kapitola, zpracovává vlastní návrh. Vaňkova továrna téměř celá ustoupila komerčním potřebám současné společnosti. Nákupní centrum stojí a prosperuje. V návrhu však nedaleko něj roste ,,nová divočina“ vystavená ve skleněných vitrínách, jako v muzeu. Tato divočina představuje vymírající druh, vymírající atmosféru bývalé průmyslové čtvrti města.Ustoupilo mnoho továren, protože současná společnost ráda jezdí po nově vybudovaných silnicích první třídy nakupovat do shopping parků. Cílem ale není současnou společnost kritizovat, cílem je v ní věřit. Věřit, že své požadavky přehodnotí, a překoná své psychologické bariéry. Zatím s továrnami s novou funkcí nemá zkušenost. Ale v západní Evropě a v USA se továrny se staly novým pojmem a bydlet v nich je módní a stylové. Společnost se nemění, nepřestane jíst hamburgery (maso v nich snad jednou bude bio), mění se však její touhy, požadavky. A těmi touhami začíná být kvalitní bydlení či obchody třeba ve starých továrnách. Věřme v módnost a nové touhy společnosti. Ony umožní, že se starými továrnami při hledání jejich nové funkce bude zacházeno s citem. A i když pak bude módní zase něco jiného, společnost dostala příležitost nové přístupy k využití bývalých továren přijmout. A tak si holka a kluk na procházce po Brně lehnou do jitrocele, vedle ve vitríně kvete bez a v textilce Vlněna nedaleko možná vzniká první loft.


2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie