VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Kutálek Michal
Muzeum moderního umění - Varšava

vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Projekt muzea je ovlivněn těsnou blízkostí největší Varšavské dominanty - Paláce vědy a kultury. Nejen její munumentalitou, ale zejména její symbolikou. „Strážní“ věž znamenala prodlouženou ruku Moskvy. Cítím silný impuls, který výchází z této budovy. Vycházející síly desítky let ovlivňovali, deformovali svobodné projevy myšlení a kultury. Forma budovy muzea výchází ze základního kvádru, který je zdeformován a narušen. Na východní straně vyrůstá z narušeného zjizveného kvádru nová forma, představující nový život svobodných forem umění a kultury.
Objekt obsahuje rozsáhlý program. V objektu jsou umístěny: stálé a dočasné expozice, knihovna, vzdělávací centrum, auditorium, letní kino, obchod, restaurace, café, kanceláře, archivy a restaurátorské dílny… Z důvodu nezávislosti na otevírací době muzea jsou některé z nich umístěny pod hlavní objem muzea do nosných válců. Mají své vlastní vstupy. Zároveň jsou vzájemně propojeny a vyúsťují do vstupního foyer.
Na severní straně budovy je situován vjezd a výjezd podzemního parkoviště. Z něj, poté návštěvník pokračuje pomocí výtahů nebo četných schodišť do krytého atria na úroveň 1. pp nebo dále až do foyer.
Hlavní vstup je orientován do východního rohu nově vzniklého náměstí, směřuje k výstupu z metra. V této části je v otevřeném parteru zahloubeno atrium s možností různých hudebních nebo divadelních představení.
Stálá expozice je navržena jako kontinuální prostor odpovídající plynulosti vývoje umění. Komunikace v prostoru expozice jsou pojaty jako přirozená součást výstavního prostoru s uměleckými exponáty.
Nasvětlení vystavených předmětů, zejména obrazů a grafik je zvoleno, z důvodu udržení jejich trvanlivosti, jako umělé, místy v kombinaci s denním.
Statické posouzení bylo provedeno Doc. Ing. P. Fajmanem,. viz. popis a schémata na layoutu.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie