VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Lehká Barbora
Soubor staveb - Kulturně umělecké centrum Buďánka v Praze

vedoucí práce: Ing. arch. Petr Suske
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Vznik osady Buďánka je datován do počátku 19. století. Osada se rozkládá na západním okraji původní obce Košíře, při staré silnici vedoucí z Prahy na západ, v blízkosti motolského potoka. Tehdy bylo území jen řídce osídleno, v průběhu 19. století se osada rozrostla díky rychle se rozvíjejícímu průmyslu .
V roce 1988 bylo rozhodnuto o výstavbě panelových výškových objektů na místě osady a následně došlo k vykoupení pozemků od soukromých vlastníků.
V roce 1991 byla osada vyhlášena Magistrátem Hl. města Prahy městskou památkovou zónou.
Od roku 1991 se „zub času“ značně podepsal na neobydlených objektech a v dnešní době se z původního počtu 19 objektů dochovalo ve velice špatném stavu pouze 8 a jen 4 jsou „kompletní“ ve svém původním vzhledu.
Návrh respektuje historickou a urbanistickou hodnotu lokality, snaha ovšem není pouze zrekonstruovat dochované objekty, ale nechat volně prorůstat toto území novou architekturou v návaznosti na současný stav, původní charakter a měřítko Buďánek.
Návrhu se nepočítá s demolicí stávajících objektů, které se dělí do dvou kategorií.Za prvé v relativně dobrém stavu, které jsou zrekonstruovány a architektonicky sladěny s navě navrženými objekty. Za druhé ve velice špatném stavu, které jsou staticky zajištěny, zakonzervovány a ponechány ve svém surovém stavu. Nově navržené objekty z nich „vyrůstají“ stejně jako dodnes z nich rostla náletová zeleň. Nové objekty reagují na původní situaci osady. Doprava v klidu je v rámci celého areálu řešena pouze pro invalidní občany, z důvodů velice dobré návaznosti celého areálu na veřejnou integrovanou dopravu.
Účelem kulturně uměleckého centra Buďánka je vytvořit zázemí pro setkání a tvorbu umělců z jakéhokoliv oboru a zároveň umožnit pořádání výstav, kulturních akcí, relaxaci a krátkodobého ubytování.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie