VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Macková Eliška
Dostavba bloku v Holešovicích

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Město tvoří ohnisko příležitostí, musí však zároveň poskytovat klid a soukromí obyvatelům. Dualitě vyhovuje forma bloku s hranicí mezi dvěma tvářemi města - ulicemi a vnitroblokem. Tyto světy si dnes musí dávat víc. Hledám novou rovnováhu pro městský blok.

Tradice průmyslových Holešovic vnesla dnes odumírající provozy do vnitrobloků, které neposkytují zázemí zeleně a klidu pro bydlení. Zbylé byty jsou vytlačovány administrativou, zaujímající místa ve výhodné lokalitě (blízké koridoru Bubny - budoucího expandovaného centra). Spolu s bydlením odejdou i obchody a služby, důkaz narušené životaschopnosti čtvrti se smíšenou zástavbou.

Chci změnit tento vývoj a namíchat směs, která dokáže přežít a chutnat déle všem.
Z původní zástavby zachovávám fungující objekty, jejichž zázemí doplňuji v navrhovaném celku. Funkce spolu s formami a materiály se v návrhu mění z ulice do nitra bloku. Technicistní vnějšek reflektující tradici místa a jeho genius loci přechází ve volnější formy v zeleni. Na obvodu bloku jsou umístěny prostory pro obchody, služby a administrativu. Hmoty se rozestupují, poskytují místo zeleni, částečný vizuální kontakt a přístup světla do bytů. Proporce bloku umožnily situovat dovnitř bytové domy s vybaveností v parteru. Východní částí bloku vede pěší průchod spojující nejživější místa - ulici Komunardů a stávající administrativní budovy v ulici U Průhonu, na které v návrhu navazuje školicí centrum, zde již provizorně existující. V podzemí jsou umístěny trojpodlažní garáže. Kýžený dopad smíšené zástavby je omezení dopravy. Projekt pracuje se s integrací funkcí a řeší vzájemné nerušení pohledově (clonění okenicemi, průsvitnými výplněmi, zelení) a provozně (vytváření poloveřejných prostorů). Objekty dostaly do vínku flexibilní dispozice ve skeletové konstrukci, v bytových domech zejména pro obměnu funkcí bydlení a práce, podléhající proměnlivému způsobu života.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie