VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Machotková Radka
Dům a park

vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hájek / Ing. arch. Jan Šépka
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Objekt se nachází na části Vrchlického sadů před Hlavním nádražím v Praze.
Svým půdorysným tvarem a zastavěním na celé ploše řešeného pozemku s vynechanými vnitřními dvory reaguje na stávající blokovou městskou strukturu jejím dalším pokračováním.
Nově definuje prostor ulice Opletalova, kterou svým objemem jasně vymezuje.

Objekt se zabývá vztahem zeleně a městského prostředí. Na jeho místě se v současné době nachází zatravněný park se stromy rozdílného stáří i dendrologické hodnoty, který není adekvátně využíván.
Mým cílem bylo tento veřejný prostor transformovat do nového organismu, města ve městě, kde zeleň je jeho nedílnou součástí.
Z existujících stromů zachovávám pouze ty nejhodnotnější a respektuji stávající morfologii daného místa.
Na celou plochu pozemku umísťuji pravidelný kvádr, který se postupně ´zařezává´ do svažitého terénu. Je to betonový sedmipodlažní box s ortogonálním systémem sloupů, jader i vnitřních provozů. Element, který ho narušuje, je strom, který svojí polohou a negeometrickým charakterem vnáší do pravidelného řádu chaos. Svými korunami si ukrajuje z kvádru a vytváří venkovní otevřené dvory – veřejné prostory – napříč celým objektem. Dvory jsou v kontrastu s betonovou hmotou prosklené, jejich stěny jsou různě zalomované, kopírující hmotu stromů.
Zeleň zde netvoří jeden velký prostor á la Hyde park, ale více menších prostranství různých velikostí i charakteru.
Dvory jsou na úrovni terénu vzájemně propojeny a umožňují průchod celým objektem bez nutnosti do něho vstoupit. Tyto krčky, pasáže slouží nejen ke komunikačnímu propojení, ale i k vizuálnímu kontaktu a zároveň se v nich nalézají kryté vstupy do objektu.
Objekt je centrum volného času, jeho nadzemní podlaží jsou chápána jako jeden kontinuální prostor umožňující volný průchod po celé jeho délce, s pravidelně umístěnými bloky jednotlivých funkcí. V podzemních podlaží jsou garáže a technické zázemí.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie