VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Maloušek Ota
Národní třída

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Navrhovaný objekt se nachází v centru Prahy, mezi ulicemi Spálená a Vodičkova. Součástí pozemku je také vstup s vestibulem do stanice metra B Národní Třída, což byl jeden z určujících činitelů, které ovlivnily návrh. Projekt kromě toho vychází z polohy v městském organismu, dopravní vytíženosti bezprostředního okolí, stávající okolní zástavby a stávajícího, nefunkčního parterového uspořádání. Toto uspořádání se návrh snaží jemně upravit takovým způsobem, aby jeho původní funkční záměr byl uskutečněn. V současnosti je sice v parteru jakási obchodní pasáž a klidné náměstíčko, ovšem v důsledku veřejné přístupnosti všech prostor po celou denní i noční dobu prostory konstrukčně i sociálně degradují. Proto je v návrhu počítáno s maximální možnou uzavíratelností všech těchto prostor, která ovem zároveň neruší jejich průchodnost. Další důležitý prvek projektu je funkční náplň; kromě administrativy, obchodů a bydlení je v zadní, klidné části pozemku počítáno s dvoupodlažním relaxačním centrem s terasou a výhledem do nově vzniklého náměstí.Nad tímto centrem je pak klasický bytový dům o třech podlažích s převážně velkometrážními byty. Základní myšlenka konceptu je založená na principu zdi, která se opakuje v různých intervalech i funkcích. Zeď kulisa, oddělující dům od hlučné ulice, ale poskytující dostatek světla i soukromí administrativě, masivní nosná zed z "mramorového" železobetonu, propadající se do země a ve své vylehčené skleněné verzi plnící funkci nosiče světla do nové dimenze, otevírající nový prostor pasáže v 1.PP nebo udržující soukromí na terase relax centra či na terase kavárny. Mezi zdmi pak vzniká prostor jak pro dům tak pro "nedúm"; atria, prosvětlující kanceláře, náměstí,oáza klidu vprostřed rušného centra.
Administrativní část je třípodlažní, s maximální snahou prosvětlit kanceláře přirozeně,přitom však vpustit minimum přímého slunečního záření. Na střeše tohoto objektu vzniká pak prostor pro střešní zástavbu, s výhledem na malebnou krajinu pražských střech a výhodou vlastní zelené terasy-zahrádky.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie