XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Anna Borovská
Kostel místem setkání
vedoucí práce: doc. akad. arch. Jindřich Smetana
fakulta: VŠUP PRAHA
rok: 2010

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Porota považuje téma využití zchátralých sakrálních staveb kulturně a společensky za vysoce aktuální. Využití těchto staveb pro společenské, vzdělávací a liturgické účely považuje porota za vhodné; rovněž tak i princip přinesení nové soudobé vrstvy k historickému torzu. Odraz barokního prostoru ve vložené vysoce lesklé perforované kovové stropní desce dobře posiluje atmosféru prostoru, i když způsob uložení desky na sloupech vně stavby a její jednostranné vysunutí se porotě nejeví jako optimální.

Autorská zpráva

Fenomén duchovní architektury

Fascinují mě historické sakrální formy, které pozbyly své původní funkce, ale ne architektonické a kulturní hodnoty. Hledám východiska a možnosti jejich nového využití.

V procesu obnovy opuštěných kostelů je nejpodstatnější moment otevření. V symbolické rovině se otevření týká postoje a struktury církve a v praktickém smyslu jde o otevření dveří kostelů všem a nechat je, aby se podíleli na jejich osudu a nesli za něj odpovědnost.

Duch místa

Tachovská krajina vlní hřbety svých hor západní hranici České Republiky. Území protkané pavučinou cest a stezek, němými svědky pochodů smrti a útěků za svobodou a novým životem. Skrytá paměť kopců, strážená přimdským hradem, memento křivd a nenávisti zaniklých vesnic a jejich vyhnanců. Lesk bohatství a církevní moci prosvítající dějinami a odrážející se od zdí kladrubského kláštera a stovek rozpadlých kostelů, krčících se za horizonty. Lidé tu chodí pěšky, svazují se se zemí a zanechávají v ní stopy, jedni tu domov ztratili, druzí ho stále hledají.

Obraz krajiny s rozervanou duší, ve které se nalézá největší počet opuštěných římskokatolických kostelů v České republice.

Koncept komunitního kostela

Nedostupná občanská vybavenost a snížená kvalita společenského a kulturního života na venkově mě dovedly k idee komunitního centra v prostoru kostela.
Oživený kostel je dobrým příkladem pro okolní opuštěné kostely.

Kostel Sv.Prokopa, Lestkov

Původní hmotu kostela doplňuji novými, které prostor člení do nových funkčních zón. Smršťuji prostor určený k liturgiím a vytvářím samostatnou kapli. Prostor lodi zastřešuji deskou odkazující na původní plochý barokní strop a vytvářím atrium k setkávání lidí věřících i bez vyznání. V prostoru pod kúrem navrhuji knihovnu-útočiště pro volný čas. Do prostoru věže vkládám ocelové segmentové schodiště, na jehož vřeteni je umístěna expozice věnující se mikroregionálním tématům.
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie