XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Žaneta Flekrová
Transformace Zlíchovského lihovaru
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
fakulta: FSV ČVUT PRAHA
rok: 2010

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Zadaná lokalita se nachází v Praze 5 Smíchov, jedná se o první parcelu při příjezdu z jihu do centra, po levém břehu Vltavy. Pozemek je sevřen frekventovanými ulicemi Strakonická a Nádražní, které jsou v lokalitě zdrojem hlukového zatížení. Dopravně je tak parcela velmi dobře dostupná. V blízkosti se nachází vrch Děvín a Dívčí hrady, na východě břeh Vltavy s loděnicí a přístavištěm.
Architektonické řešení se snaží využít atraktivních výhledů a díky rozptýlené zástavbě v okolí není příliš výškově omezován. Objekt je hmotově různorodý a dynamický, hlavní hmota je orientována sever – jih a přes ni tři příčné hmoty. Příčně položené „kubusy“ využívají plně jižního oslunění a zatraktivňují bytové jednotky svými výhledy, aniž by byl zastavěn parter území. Základní podlažnost objektu je 5NP, příčné hmoty směrem od jihu postupně nabývají na výšce a jsou v různých výškových úrovních. Maximální podlažnost je na severu 7NP. Aby celá „podnož“ objektu dosáhla odlehčení, jsou na severním a jižním konci budovy ve 4NP a 3NP konzoly prodlužující a odlehčující základní hmotu. Dynamiku objektu dotváří štíhlé okenní otvory na fasádě, jejichž rytmus je podpořen podobným rytmem na prosklených plochách, vytvořeným tónovaným zasklením.
Dispozičně se jedná v přízemí o plochu pro služby (kadeřnictví, restaurace s kapacitou 90, fitness, čítárna s internetem a plocha pro obchod). Byty jsou navrženy od kategorií 1+kk do 5+kk s výměrami od 30 m2 do 200 m2. Interiéry bytů jsou jednoduché, zónované a funkčně navržené.
Na objektu jsou použity fasádní desky Cembonit v tmavě šedém odstínu, doplněné skleněnými fasádami v přízemí a u příčných hmot.
Zastřešení objektu je převážně koncipováno je systém zelených extenzivních střech, na příčných hmotách je uvažována povrchová vrstva kameniva. V parteru jsou navrženy zatravněné plochy v kombinaci s pojízdnou dlažbou.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie