XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Petra Krobotová
Transformace Zlíchovského lihovaru – Praha 5
vedoucí práce: Ing. arch. Daniel Smitka
fakulta: FSV ČVUT PRAHA
rok: 2010

Práce vyřazena ve II. fázi 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Projekt řeší novostavbu technického muzea CZECHtech s výukovým centrem, které navazuje na pavlačový dům z konce 19. století. Koncept výchází z arch.-urbanistické studie zpracováné během zimního semestru. Studie byla zaměřena na způsob přístupu k původním objektům bývalého areálu lihovaru. Hodnotné historické budovy byla ponechány a následně transformovány k současnému využití. Nová architektura prorostla propadlými částmi a přizpůsobila bývalý průmyslový areál požadavkům 21.století. V severní části areálu se nacházejí větší hmotové celky-bytového, administrativního i komerčního charakteru. Jižní část je naproti tomu rozvolněna náměstím, parkovými i vodními plochami a jedinou novostavbou je budova muzea při východní hranici pozemku. Novostavba příléhá na fasádu pavlačového domu z roku 1881 a v podzemním podlaží je spojena s památkově chráněnou rafinerií lihu.
Pozemek leží mezi řekou Vltavou z východní části a rozsáhlým kolejištěm Smíchovského nádraží ze strany druhé. Parcela má ojedinělou nárožní polohu, kterou vymezují ulice Nádražní a Strakonická.
Z rozhodnutí postavit budovu za původní pavlačový dům k těsné hranici pozemku, vyšla ojedinělá dimenze objektu, který je 150m dlouhý, 8m široký a 28m vysoký. Muzeum není pouze vzdělávacím centrem, ale vytváří pomyslnou ochrannou bariéru před dopravně přetíženou ulicí Strakonickou. Budova by měla vytvářet klidné prostředí v jihozápadní části areálu a zároveň skrz sebe sama nechat prostoupit přírodu a procházející kolemjdoucí.
Konstrukčně se jedná o železobetonový kominovaný systém s jednostanně pnutou stropní deskou. Prosklené plochy jsou řešené systémy Pilkington Planar a Pilkington Profilit, které vytváří různé druhy transparentnosti objektu. Na stavbě je použit kontaktní zateplovací systém s vnější úpravou v podobě bílé omítky.


The thesis topic is Transformation of Zlichov distillery - Prague 5. This industrial area is from the late 19th century and currently is more than ten years closed and is in critical conditions.
I decided to maintain the historically and architecturally valuable buildings. The reason was to keep that place for a future generations to have the opportunity to become familiar with the original face of this place. The new architecture permeates the cracks and creates an imaginary screen of the past.
The thesis is focused on newly built museum with educational center linked to the original building with outside gallery. New construction its dimensions 8x150x28 meters and is a protective wall against Strakonická street. The main objective was to design a museum with an educational center to allow contact with the surroundings and not devide the territory into two parts.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie