VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Petrášek Tomáš
Nedělní krajina (dva plány Novohradské krajiny)

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jan Bočan
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

3. cena ČKA 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         

Hodnocení poroty


Autor návrhu šťastně navázal na historii a vývoj jihočeské krajiny. Porota hodnotí kladně výtvarné zpracování, ve kterém je přítomna autenticita i prožitek. Moderními výrazovými prostředky přesvědčivě dokomponovává kulturní prostředí. Velmi cenné je odvážné uchopení tématu monumentu v krajině.

Autorská zpráva


Městečko Nové Hrady je významným turistickým střediskem východní části Novohradských hor, a širšího okolí vůbec. Nachází se v jednom z nejpanenštějších koutů už tak dost atraktivních jižních čech. Leží asi 35 km východně oderských Budějovic, asi 3 km od hranice s Rakouskem, na ostrohu nad soutokem říčky Stropnice a Novohradského potoka, výběžku mírně zvlněného Novohradského podhůří do lesnaté roviny Třeboňské pánve. Působivost tohoto umístění je umocněna nedaleko prudce se zdvihajícím masivem Vysoké (1034) a Kraví hory (958) s poutním kostelem Dobrá Voda v úpatí, dominantou širokého okolí. Městečko samo je přes svou nepatrnou velikost památkově velmi cenné, a má silný „městský“ charakter. Ten je umocněn bezprostředním kontrastem historické rostlé zástavby a volné krajiny na hraně ostrohu, vytvářející jedinečné panorama dobře patrné při příjezdu od Českých Budějovic. Najdeme zde hrad,renesanční rezidenci tvořící celou jednu frontu pravidelného čtvercového náměstí, kostel s klášterem, jehož štíhlá bílá věž je nezapomenutelným akcentem v moři okolních lesů, a také empírový „Nový Zámek“ s přilehlým parkem a jednou opravdovou raritou – prostranství před severním zámeckým průčelím je počátkem 8 km dlouhé pohledové osy, zviditelněné lesním průsekem s vysázenou lipovou alejí, kdysi zakončené kašírovaným obeliskem na osamělé terénní vlně. Všechny lesní cesty v jeho okolí tvoří ortogonální síť, od linie průseku vychýlenou o 45°. V těsné blízkosti města, v Údolí u Nových Hradů se nalézá sentimentální krajinný park Terčino Údolí, s množstvím pozoruhodných empírových staveb v různém stupni dochovalosti, různými můstky a mimo jiné i umělým vodopádem svedeným po vrstevnici ze Stropnice. Také na nedalekém Žárském rybníce, na ostrově v něm položeném, stával kdysi pavilonek, s údajným výhledem na hrad v nových Hradech. Ten se stejně jako obelisk do dnešních časů nedochoval.

Z toho všeho je zřejmé, že péče o krajinu a její pozdvižení v něco jako vyšší význam, není náhodou, ale záměrem, dokladem systematické snahy po generace vytvářené původně belgickou hraběcí rodinou Buqoyů, sídlící na Nových Hradech od pobělohorské doby.

Takováto vznešenost nám vnucuje dojem, že kraj má více společného s ušlechtilou kulturou Rakouského podunají a Vídně, než s výrazně zemitějším geniem loci naší české kotliny, podobně jako moravská paralela ideální krajiny – lichtenštejnský Lednicko-Valtický areál.
Tato jedinečnost byla i důvodem proč jsem toto téma vůbec zvolil…2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie