XII.
pøehlídka
diplomových
prací 2011Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Švarc Pavel
Konverze areálu bývalého Zlíchovského lihovaru
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Šourek
fakulta: FSv ČVUT Praha
rok: 2011

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka


Tork


Legrand

Tisk Hork

Cegra

esk televize

Marsh

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie