XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Eisová Lucie
Taneční centrum Letenská
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Kohout
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2012

Práce hodnocená ve druhém kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Místo
Pozemek pro návrh se nachází v Letenské ulici na Malé straně v Praze. V současné době se jedná o proluku za zdí, která naznačuje, jak žádoucí je doplnění uliční fronty. Navíc by stavba měla reagovat na nevzhledný štít vedlejšího pětipatrového domu. Na toto místo je totiž jeden z hlavních pohledů z Pražského hradu.

Stavba
Taneční centrum je veřejná stavba. Jeho cílem je tedy otevřenost veřejnosti a pozitivní ovlivňování přilehlého veřejného prostoru. Hlavní myšlenkou je vytvořit budovu pro setkání všech, kteří se zajímají o tanec.

Koncept
„Vidět a byt viděn.“

Architektonické řešení
Pětipatrová budova má dva vstupy, jeden, především pro veřejnost, kterým lze vejít do foyer velkého sálu a kavárny – čítárny a druhý, pro tanečníky. Tímto je dům rozčleněn na dvě oddělitelné, ale zároveň propojitelné části. První podlaží je tedy vstupní. V druhém a třetím je velký sál využitelný pro představení a soutěže, je to místo, kde se setkává tanečník a divák. V dalších patrech jsou menší taneční sály. Na zbytku pozemku je zahrada a plochy, které lze také využít k tanci. Zahrada je poloveřejná, je přes ni možné propojení Valdštejnské zahrady a Vojanových sadů, čímž se návrh snaží reagovat na typické malostranské průchody
a zkratky.

Konstrukční a materiálové řešení
V domě je navržena monolitická železobetonová konstrukce (stěnový systém). Obvodové stěny jsou železobetonový sendvič. Konstrukce střechy je také železobetonová
s vnějším obkladem z betonových probarvených prefabrikovaných desek. V parteru je na pohledové vrstvě reliéf tanečníků v životni velikosti. Tento vzor přechází v podobě folie na okenní otvory. Okna tvoří vertikální pásy. Některá jsou otvíravá, jiná nikoli, a to dle umístnění v budově. Před fasádou jsou předsazené linie z nerezové sítě. Ty zároveň plní funkci stínících prvků na jižní fasádě. Z tohoto materiálu je také brána do zahrady.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie