XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Ferenc Matej
Moravsko - slezská filharmonie Ostrava, Černá louka
vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, Ph.D.
fakulta: FA VUT Brno
rok: 2012

Práce hodnocená ve druhém kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Ideovým procesem vytváření základní koncepce objektu filharmonie bylo především neustálé vzdělávání se v hudební sféře a akustice, jakož i vlastní intervence v rámci regulačního plánu Černé Louky v Ostravě. Zajímavé místo s přímou návazností na městské historické centrum a nově se rozvíjející část Ostravy, limitované dvěma významnými městotvornými elementy vytvořilo ideální podmínky pro pokračování v již předdefinované urbanistické struktuře, čímž bylo dosaženo přiměřeného akcentu na hlavním náměstí nerušícího prostorovou definici ulic v bezprostředním sousedství. Základní myšlenkou je interakce těchto dvou městských prostorů přes vyvýšený prostor-foyer filharmonie, který zpřístupňuje její velký a malý sál, které jsou čitelné z veřejného prostranství. Nová struktura zvedající toto mimořádné kulturní dějiště vytváří sokl, kde jsou umístěny všechny nezbytné prostory a funkce pro správný chod filharmonie i urbanismu, kterému vévodí. Chození na filharmonické koncerty se tak stává velice prestižní městskou aktivitou, která je stále součástí městského prostranství. Z architektonického hlediska je kromě vlastních sálů velmi podstatný prostor foyer, které zpřístupňuje sály. Jeho převýšení a prosvětlení umožňuje návštěvníkovi vnímání celých hmot sálů a ještě přidává pocit prostorovosti a městskosti, čím láme bariéru mezi vnějškem a vnitřkem. Velká míra pozornosti byla věnována především řešení hlavního koncertního sálu, který se svými kapacitami stává předním koncertním místem v České republice. Centrální pozice orchestřiště zmenšuje vzdálenost účinkujících od diváků, kterým jsou nabízeny pohledy různých paralaxí s mírnými nuancemi v tembrové rozmanitosti přijímaného zvukového spektra. Důležitým prvkem koncertní síně jsou 65 rejstříkové varhany, které jsou rozmístěny do dvou pozic s ohledem na typ rejstříku a výšku sálu.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie