XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Fišerová Michaela
ISLE - redevelopment Praha - Vysočany brownfields, na principu udržitelného navrhování
vedoucí práce: Henry W. A. Hanson, RA RLA LEED AP
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2012

Práce hodnocená ve druhém kole 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Projekt představuje metodiku návrhu komplexních šetrných budov aplikovanou na příkladu, návrhu výškové budovy ISLE (63m) v rámci území vysočanského brownfieldu.

Výběr území navazuje na předchozí práce - „Rokytka-the stream in the city“ a „Regulační plán Vysočany brownfields“. Projekty kladou důraz na symbiózu mezi budovou a jejím okolním prostředím z hlediska ekonomického, ekologického, sociálního a estetického = udržitelné navrhování. Projekt ISLE respektuje předchozí návrhy a doplňuje tak práci o další měřítko.

Komplexnost řešení výškové šetrné budovy si vyžaduje nový přístup k návrhu. Metoda návrhu ISLE je založena na kombinaci tradičního postupu, od analytického přemýšlení, progresivních příkladů realizovaných staveb, po skicování, a využití alternativního parametrického projektování.
Parametrický model dokáže zahrnout vybrané exaktně vyjádřitelné požadavky na stavbu, v tomto případě formulované udržitelným navrhováním. Přesný model umožňuje dynamickou spolupráci s environmentálně analyzačními a statickými programy, zaručuje a zjednodušuje realizaci návrhu, a nabízí okamžité náhledy při modifikaci modelu. Návrh je tak zpětnou vazbou optimalizován do výsledného řešení.

Objekt ISLE se řadí mezi nízkoenergetické budovy „velmi úsporné“ ve smyslu vyhlášky 148/2007 Sb. (30,8 kWh/m2.rok). Nabízí maximální podlažní plochu vůči ploše pozemku a vůči objemu budovy, A/V= 0,181. Zapojuje se do územního systému šetrného nakládání s vodou, jež zahrnuje například recyklaci a čištění odpadní vody či napojení na bioswale, vsakovací síť.
Funkčně nabízí koncept SOHO (Small Office – Home Office), jež umožňuje efektivní rozložení ploch v objektu a maximálně tak těží z podmínek prostředí, což zajišťuje vysoký uživatelský komfort. Koncept je doplněn o přízemní retailové plochy a fitness s bazénem v horních podlažích. Budova je přímo napojena na nově navržený vestibul metra.
| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie