XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Hrubý Vilém
Křižíkův dům světla v Karlíně
vedoucí práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2012

Práce hodnocená ve druhém kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Kde je tma, tam je i světlo. Kde najdeme absolutní tmu a absolutní světlo? Tmu jen v podzemí. A světlo? Denní světlo. Všechno je na parcele u metra Křižíkova, Praha, Karlín. Další zdroj světla? Elektřina. S tou pracoval vynálezce F. Křižík, Světlo, tma, elektřina, Křižík, moderní techn. stínění a komunikace, jsou hlavní myšlenkou celého konceptu, vzhledu, fce. a využití.
Objekt tvoří elementy: sluneční světlo- skleněný kvádr a tma- prolínající se černá hmoty, vynořující se ze tmy-metra. Obě drží třetí element: elektřina, definována formou blesku. Tyto bílé blesky protkávají hmotu světla. Blesky neslouží jen esteticky, ale i staticky nosná síť, jež díky variabilitě je ideální pro volnou dispozici. Poslední zdroj světla je oheň. Ten zastupuje červená-symbol ohně. Funkčně pak značí orient. prvky požární bezpečnosti. Tyto 4 zákl. elementy vzhledově i funkčně, tvoří myšlenku a koncept akademického projektu: sklo - světlo, černá - tma, blesk - elektřina a červená - oheň.
V noci vše obrátí. Tma se stane světlem a světlo tmou. Temné prostory se rozzáří a začnou tepat životem. Velké světlomety na střechách "blesků" se rozzáří směrem do nebe, jako by blesky padali zrovna z nebe a rozrážely tmu. I skleněné fasády reagují na změnu zatáhnou se: plocha pro videomapping.
Nosným prvkem jsou blesky, jež slouží i pro vedeni tzb, místnosti atp. Svícení je náročné na en. a tak blesky obsahují baterie dobíjené z jihozápadní fotovoltaické stěny. Technologie chytrých skel Smart a ClearGlass ve vnitřních dispozicích pak podporuje snahu o minimalizaci běžných příček a dosažení efektu korelace světla.
Základním dispozičním prvkem jsou hrany, symbolizující ostrý přechod mezi světlem a tmou a čtverec, motiv 4 elementů světla a 2 hlavní vstupy - tma a světlo. Cesta světla z metra-tmy je přes uvolňující se dispozici, černé levitující noční hmoty uzavřena zelenou střechou - světlem.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie