VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Eva Casková
Nová budova Senátu České republiky
vedoucí práce: Prof. Alena Šrámková
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Zvláštní uznání poroty 
 


| 1 | 2 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

Senát ČR, jedna z komor Parlamentu ČR. Instituce vážená. Její filosofie má být důstojná, majestátní, i moderní a přístupná-třeba vytvořit odpovídající zázemí. Současná podoba neodpovídá dnešním požadavkům.

Místo pro navrhovanou novou budovu Senátu-nábřeží L.Svobody v Praze, od Štefánikova mostu po vjezd do Těšnovského tunelu. Řeším celý nezastavěný blok, dnešní park.

Situace - pro návrh určující:
1. úvod/zakončení okruhu Starého města pražského-Štefánikův most, bulvár Revoluční
2. úvod od/do města–socha lva od K.Hanzíka, Senát = rovnocenná instituce Národnímu divadlu
3. nábřeží-v historii tu meandr vytvářel ostrovy a kanály,zástavba vbíhala do řeky
4. pravé pražské nábřeží rastrováno rytmem budov měřítka městského bloku, dnes potvrzováno novými objemy v Karlíně; v několika místech přerušen historickou zástavbou-drobnější měřítko = bohatost
5. širá hladina Vltavy a velkolepost Letné-spolu s bloky mocná trojice
6. struktura Petrské čtvrti,navázání na ni,zasazení nové budovy do historického urbanismu.

Řešené území ze 3 stran sevřeno dopravou celopražského významu. Navrhuji upravit poloměry, aby zmizelo podobenství s dálnicí. Navázání na strukturu rostlého okolí. Těšnovský tunel protahuji ve stejné niveletě pod Štefánikův most; komunikace překryta terasou veřejné senátní zahrady. Úroveň Petrské čtvrti přivádím halou k řece.

Idea novodobého paláce pro Senát ČR. Palác = reprezentativní hala do řeky + racionální kolmé křídlo administrativy.

Veřejné zahrady k řece. Terasy zahrady spojují palác s okolím v celek. Zintenzivněný zelený ostrov v historickém městě. Zahrady spojeny s vodou jako dávné ostrovy neregulované řeky. Zahrady nejsou doplňkem,ale nedílnou součástí Senátu ČR.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie