XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Procházková Zuzana
Muzeum a škola flamenca, Jerez de la Frontera
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
fakulta: FUA TU Liberec
rok: 2012

Čestné uznání poroty 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
V letošní přehlídce byla spousta dobrých, promyšlených a propracovaných projektů. Jenomže byly zároveň trochu upjaté, toporné či vážné, nebo do daného kontextu vůbec nezapadly. Projekt muzea a školy flamenca byl jiný – lehký, plný tance, pozitivní, prosluněný. Rádi jsme ho nechali postupovat vyřazovacími koly, protože nám s ním, díky jeho optimismu, bylo dobře. Ocenili jsme to, jak nově navržená struktura jemně vstupuje mezi ruiny starého města. Použity jsou minimální, soudobé prostředky, výsledek ale do starobylého místa perfektně padne. Autorka neztrácí ze zřetele důležité vazby na okolí, blízké i vzdálené. Obratně využívá terénní rozdíly k vytvoření nové kvality. Místo zhodnocuje a nenuceně do něho vnáší nový život. Porota vyzdvihuje především to, že autorka kvalitu nehledá jen pro svůj dům, ale myslí urbanisticky, se snahou poskytnout kvalitní prostor i městu.

Autorská zpráva

Muzeum a škola flamenca vnáší potenciál do zpustlého historického centra Jerezu řešením prázdného prostranství. Interpretuje v současném jazyce program, který svou podstatou odkazuje na architektonické dědictví Andalusie. (Alcazar, patio, zákoutí, formální jednota)
Vytvářím vnitřní svět. Ten svírám obvodovou zdí, která v JV části dotváří uliční strukturu. Na SZ využívám stoupajícího terénu. Zeď je konturou, vzniká náměstí, extrovertní prostor s výhledem na katedrálu, zážitek tance s kulisou města.
Diagonála přetínající pozemek od sever(ozápad)u k jih(ovýchod)u je hlavní kompoziční osou v návrhu. Svým směrováním (propojení městských dominant: Centro-Andaluz, katedrála), výškovou artikulací (zdůraznění důležitosti prostorů: nahoře=větší důraz) a proměnnou proporcí (užší=větší napětí) určuje hierarchii a souslednost jak prožitkovou, tak prostorovou v souvislostech města i v souvislostech bloku.Výrazné objemy místností obnažuji a prostorově komponuji. Vytvářím zákoutí, stín, přibližuji se jemné urbánní struktuře města.

Rozlišuji úrovně tanečníků a návštěvníků. Jerezským obyvatelům, turistům i každoročnímu festivalu flamenca věnuji nové zahrady, které jsou flexibilní v intenzitě a druhu využití.
Pracuji s vizuálními kontakty od měřítka urbánního po vztah návstěvníka/ tanečníka. Vrstvím vstupy, stírám hranici uvnitř - venku, graduji zážitky. Nahlédnu, vstoupím za zeď, projdu mezi-nahlédnu do tančíren, postupně objevuji dílčí prostory SV zahrad.
Dávám vyniknout barvitému světu flamenca , vytvářím pro něj scénu. Navrhuji svět flamenca. Kde lze shlédnout strhující festivalové představení nebo prožít siestu jerezského dne.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie