VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007



Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Natalia Čtvrtníčková
Výšková budova pro Prahu
vedoucí práce: Ing. arch. Roman Koucký
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

2. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 |


Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Hodnocení poroty
Porota ocenila jasný bezzdobný hranol výškové stavby, její dobré proporční dělení i návrh funkčního využití. Fasáda je tvořena jednoduchým rytmem plných a prosklených hmot, plná nároží, ve dvou třetinách pootočená, i uvolněný parter domu – zdůrazňují dobře zvolené měřítko budovy. Vhodné je konkrétní urbanistické umístění výškové hmoty na nároží ve stávající kompozici parcely na pankrácké pláni.

Autorská zpráva

Téma výškových budov je nejen pro odbornou veřejnost velice choulostivé, zvláště pak v atmosféře Prahy jako kulturněhistorického fenoménu. Vertikalita s sebou nekompromisně nese potenciál vytvoření nového landmarku lokality, a to ve smyslu kladném i záporném, ale vertikalita rozhodně neznamená exhibici. Nevidím smysl výškové zástavby ve vygenerování umělé jedinečnosti k oživení genia loci místa nebo snad vytvoření nového středobodu lokality s absencí tradičních vazeb na strukturu města. Oslovuje mě myšlenka zahušťování struktury sídla versus plošná expanze do volného prostoru. Cením si úspěšné recyklace již mrtvého prostoru a přemýšlím o vertikálním urbanismu jako o symbióze polyfunkce. Zavrhuji monofunkci pro její nekontinuální komunikaci s urbánním kontextem, který je v případě výškové budovy nutno chápat v měřítku celého města. Nahlížení na koncept tohoto domu výrazně formovaly pocity z vnímání vertikální dominanty, ať už v bezprostřední konfrontaci z parteru nebo na horizontu města. Zajímá mne pocit člověka existujícího v interiéru budovy a odkázaného na strojní cirkulaci vzduchu, člověka stojícího u okna, které ho dělí od vnějšku a nedává mu šanci okusit exteriér. Nevytvářím proto chiméru odkázanou svou existencí pouze na stroje, vytvářím prostory, jejichž každý interiér má svůj vlastní exteriér ve formě „lodžie“. Ta funguje v interiéru jako zpříjemnění pobytu v domě, zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu a svou hloubkou slouží jako slunolam. Současně v exteriéru definuje elementární živý segment fasády, měnící se během dne, měsíce, roku, a tím bourá její monotónnost. Povyšuji fasádu na něco víc než pouhou demarkační linii dělící interiér od exteriéru. Svůj návrh vkládám do kontextu studentského urbanistického návrhu území Pankráce z téhož ateliéru. Je to způsob, jak lze poukázat na řešení tohoto území kompaktní výškovou zástavbou.



| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie