XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


17. ročník Přehlídky diplomových prací

Česká komora architektů již po sedmnácté vyhlásila Přehlídku diplomových prací absolventů některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 74 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT Praha, 9 z FA VUT Brno, 5 z FS ČVUT Praha, 6 z UMPRUM Praha, 4 z VŠB TU Ostrava, 1 z AVU Praha, 6 z FAST VUT Brno, 6 z FUA TU Liberec, 1 z ČZU Praha. 64 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní cenu ArchiCAD.

Vítěze vybírala pětičlenná porota, která rozdělila ceny v celkové výši 50 000 Kč. Letošní porota pracovala ve složení: Mgr. Hynek Látal, Ph.D., MgA. Jan Pavézka, Ph.D., Ing. Petr Velička, Ing. arch. Lucie Vogelová, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma.

Porota v souladu se soutěžními podmínkami udělila 1. cenu ČKA ve výši 20 000 Kč a Hlavní cenu společnosti Schindler Martinu Křivánkovi za návrh Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích, 2. cenu ČKA ve výši 15 000 Kč Pavle Enochové za návrh Enochová Pavla: Kolín – řeka městu, město řece a 3. cenu ČKA ve výši 10 000 Kč za návrh Sportovní centrum UK Jakubu Hoffmannovi.

Dále porota udělila dvě Čestná uznání, soutěžnímu návrhu Kateřiny Gloserové Bytový dům Plzeňská a Václavu Miholovi za návrh ANNAHOF, Zvláštní cenu ArchiCAD Anně Koukolové za návrh Klášter s domovem pro seniory a Zvláštní cenu Českých center Tereze Šváchové za návrh Skleněný dům – Konverze bývalé továrny na výrobu lustrů Elias Palme.

  Aktuálně